Linux,ファイル名を大文字・小文字に変換する

スポンサーリンク

鍛錬 240

Linux,ファイル名を大文字・小文字に変換する

Linux で、ファイル名を大文字もしくは小文字に変換するには、convmv を使用します。
 
使用方法は、以下に示す通りです。

大文字に変換

convmv --upper --notest ファイル名

小文字に変換

convmv --lower --notest ファイル名

実行結果 (大文字に変換)

以下は、ファイル名 AAA_bbb_CCC_ddd.txt を、大文字に変換しています。

***@ubuntu:~/***/test/tmp$ 
***@ubuntu:~/***/test/tmp$ ls
AAA_bbb_CCC_ddd.txt
***@ubuntu:~/***/test/tmp$ 
***@ubuntu:~/***/test/tmp$ convmv --upper --notest AAA_bbb_CCC_ddd.txt
mv "./AAA_bbb_CCC_ddd.txt"	"./AAA_BBB_CCC_DDD.TXT"
Ready! I converted 1 files in 0 seconds.
***@ubuntu:~/***/test/tmp$ 
***@ubuntu:~/***/test/tmp$ ls
AAA_BBB_CCC_DDD.TXT

実行結果 (小文字に変換)

以下は、ファイル名 AAA_bbb_CCC_ddd.txt を、小文字に変換しています。

***@ubuntu:~/***/test/tmp$ 
***@ubuntu:~/***/test/tmp$ ls
AAA_bbb_CCC_ddd.txt
***@ubuntu:~/***/test/tmp$ 
***@ubuntu:~/***/test/tmp$ convmv --lower --notest AAA_bbb_CCC_ddd.txt
mv "./AAA_bbb_CCC_ddd.txt"	"./aaa_bbb_ccc_ddd.txt"
Ready! I converted 1 files in 0 seconds.
***@ubuntu:~/***/test/tmp$ 
***@ubuntu:~/***/test/tmp$ ls
aaa_bbb_ccc_ddd.txt
タイトルとURLをコピーしました